T. +34 93 848 32 26 | M. +34 691 436 020

Menjador

El projecte de Cuina-Menjador-Hort ecològic de l’Escola està íntimament lligat al de l’Hort Ecològic ja que formen part d’una mateixa filosofia de vida.

Una part important de les verdures que nens i nenes mengen al Menjador de l’Escola les han plantat, regat i cuidat ells mateixos. El Projecte Hort forma part del Projecte educatiu de l’Escola Matagalls com a eix transversal. El menjador és d’ús per als alumnes de l’escola, el professorat i el personal dels Serveis del Centre.

El servei de menjador de l’Escola  Matagalls és de caràcter opcional i compleix els requisits que instrueix la normativa del Departament d’Ensenyament i les normes higièniques que requereix Sanitat per als menjadors col·lectius i escolars.

El seu objectiu principal és, a part de garantir una alimentació adequada, ajudar en l’adquisició d’hàbits i conductes educatives referents a la convivència, a l’alimentació, al lleure i al descans.

Les finalitats educatives del Temps del Migdia podriem englobar-les en tres grans àmbits:

Alimentar-se

Entenem que “menjar”no és el mateix que “alimentar-se” o “nodrir-se”. Es tracta de la tria d’aliments que composaran els plats de cada un dels seus àpats recuperant la importància de l’estacionalitat dels aliments així com el respecte amb el medi ambient, promovent el consum d’aliments ecològics i de proximitat “Km. 0”.

Descansar i esplaiar-se

Ens proposem que l’infant pugui descansar i relaxar-se aprofitar que el Temps lliure durant l’estona de menjador és un marc adequat per afavorir el desenvolupament harmònic de la personalitat i la relació amb els altres a través d’activitats d’entreteniment, ja sigui al pati o bé a l’aula amb jocs de taula o dibuixant. La idea és proposar diferents activitats i que cada infant sigui lliure d’escollir el que vol o no vol fer, permetent també el “no fer res”, que és una manera de descansar ben vàlida.

Aprendre

Considerem aquest Temps del Menjador com un espai d’aprenentatge, d’educació de la vida quotidiana i de les pautes de convivència social, en què es poden assolir coneixements, practicar hàbits i habilitats i desenvolupar actituds, valors i normes.

L’Escola Pública Matagalls, conjuntament amb l’Associació de Famílies d’Alumnes ofereix un servei de menjador escolar a tot l’alumnat del Centre que ho necessiti.

El servei de menjador el gestiona l’AFA amb la coordinació pedagògica de l’equip docent i la supervisió general de la direcció de l’Escola.

L’Escola té cuina pròpia amb una cuinera, una coordinadora del menjador i un servei de monitors/es que es fan càrrec del funcionament directe del menjador escolar i també de la migdiada dels petits i les activitats d’esbarjo abans i després de dinar.

NORMATIVA DEL MENJADOR

Des de la Comissió de Cuina-Menjador de l’AFA de l’Escola Matagalls, creiem oportú recordar un sèrie de qüestions que facilitaran una bona gestió del servei:

 1. Les mares i pares tenen la responsabilitat, conjuntament amb l’Escola, d’ensenyar els seus fills i filles a utilitzar correctament els serveis que des de l’AFA s’ofereixen.
 2. L’equip de monitores té la responsabilitat immediata del servei de menjador escolar, la vigilància i dinamització del pati i l’organització de les activitats durant el migdia. L’equip:
 • És el responsable directe amb els nens i nenes a l’hora de menjar a taula. Això suposa educar en el gust i en el menjar bé, ensenyar a utilitzar els coberts i estris adequats i necessaris i mirar que el nen/nena mengi una mica de tot el que hi ha per dinar encara que no sigui el seu plat preferit. També procura posar unes quantitats adequades per tal que el nen/nena sigui capaç d’acabar-se el que té en el plat i no llençar el menjar.
 • Ensenya a parar i desparar la taula, així com a fer una selecció de les deixalles separant aquelles que serveixen per a fer compost (que utilitzarem per adobar l’hort).
 1. Cal que tots els nens i nenes, des de P3 fins a 6è que es queden a dinar, sigui de manera fixa o un dia esporàdic, portin el material que es demana dins d’una bossa de roba amb el nom (veure quadre).
 • Si entre setmana s’embruten molt s’ho enduran a casa per rentar, però l’endemà ho hauran de tornar a portar per poder dinar.
 

P3

P4

P5

1r

2n

3r

4t

   

 

 

           
Tovallola de bany mides del llitet amb unes gomes a les puntes i una manteta. Qui ho necessiti pot portar un ninot o un coixinet. Tot marcat amb el nom.

X

               

Individual per posar damunt la taula i tovalló per eixugar-se dins d’una bossa de roba per guardar-ho a la cistella del menjador. Tot marcat amb el nom del nen/nena.

El tovalló dels alumnes de P3 cal que tinguin una goma per poder passar-lo pel cap.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 1. Portar tots els estris del menjador és una manera d’agafar bons hàbits d’ordre personal i també una norma d’higiene imprescindible en un menjador escolar.
 2. Abans de dinar, les monitores de menjador recolliran els alumnes allà on determini el Centre.
 3. Els nens i nenes que hagin de prendre algun medicament a l’hora de menjador, hauran de dur la recepta mèdica on consti el nom i cognoms de l’alumne, la quantitat que n’ha de prendre i l’hora. Caldrà que la família deixi el medicament a la coordinadora del menjador.
 4. Pel que fa a faltes i sancions, aquestes seran regulades per la Comissió de Cuina-Menjador-hort i la Junta de l’AFA.
NORMES DE CONVIVÈNCIA I SEGURETAT
 1. Cap alumne podrà sortir del recinte escolar fora dels horaris establerts d’entrada-sortida sense una autorització degudament signada per el pare/tutor o mare/tutora i la persona autoritzada.
 2. Per tal d’assolir els hàbits que permeten potenciar l’autonomia personal dels alumnes i mantenir un clima de respecte i convivència, cal seguir unes normes:
  1. Rentar-se les mans abans de dinar i abans d’anar a classe.
  2. Entrar i sortir puntualment del menjador en ordre.
  3. Mantenir un clima d’ambient relaxat mentre es dina.
  4. Utilitzar els coberts adequadament a la taula.
  5. No tirar el menjar a terra. Si cau, cal recollir-lo.
  6. Seure bé a la taula i menjar correctament.
  7. Recollir els estris de la taula i deixar-la neta.
  8. Tenir cura i compartir els jocs i el material de menjador.
  9. Mantenir en tot moment un tracte respectuós amb els companys/es, els/les monitors/es i totes les persones relacionades amb el servei.
 3. A tot aquell que no compleixi la normativa se li enviarà un “Full d’incidència” signat per la monitora i la coordinadora del menjador.
 4. L’AFA es reserva el dret d’admissió per comportament disciplinari.
ALTES MENJADOR
 • Perquè una Alta sigui efectiva al servei de menjador caldrà:
 1. Complimentar i signar el Full d’Alta del menjador, que implica l’acceptació de la normativa.
 2. Estar al dia dels pagaments.
 3. Haver pagat la Quota anual de Sòci/a de l’AFA.

PAGAMENT DE LES QUOTES
 • El preu del menú és 6,33€ per dia (inclou menú, equip de monitoratge i cuina).
 • Els dies festius no es cobren.
 • Per utilitzar el menjador com a fix, s’ha de ser sòci/a de l’AFA. En cas de no ser sòci/a, es podrà fer ús del menjador mitjançant els tiquets de menjador (6,96€). Es consideren alumnes fixos aquells que utilitzin el servei 3, 4 ò 5 dies a la setmana durant tot l’any.
 • Els rebuts es cobraran mitjançant domiciliació bancària, de l’1 al 5 de cada mes, a mes vençut.
 • Descompte de l’AFA: Amb tres germans o més 50% de descompte en el tercer nen i següents. Aquest descompte no és acumulable a les beques de menjador de l’Ajuntament, del Consell Comarcal, etc.
 • Devolució de rebuts: Per poder fer ús del servei de menjador s’ha d’estar al corrent dels pagaments. Els rebuts que siguin retornats tindran un recàrrec en concepte de despeses bancàries i de gestió. S’avisarà a la família i, si al cap de 15 dies no ha pagat, l’infant serà donat de baixa del servei de menjador.
 • En cas de dificultats econòmiques es prega a les famílies que es posin en contacte amb la comissió econòmica de l’AFA per poder arribar a un acord.
 • Al començament de cada curs escolar totes les famílies han d’estar al corrent dels pagaments del servei de menjador per poder fer ús d’aquest servei.
FIXOS DE 3 I 4 DIES
 • La família ha de marcar els dies fixes de la setmana que l’infant es quedarà a dinar.
 • Els dies festius, no es cobrarà i per tant, no fa falta avisar.
 • Si un infant  no es queda a dinar un d’aquests dies (perquè està malalt o per qualsevol altre motiu), es cobrarà 3,88€ (la part proporcional del monitoratge) sempre i quan s’hagi comunicat a la coordinadora de menjador abans de les 9:30h (via mail, telèfon o presencialment). En el cas de no avisar abans de les 9:30h, es cobrarà 6,33€.
 • Si es vol afegir un dia addicional als dies fixos es cobrarà aquest dia a 6,33€ (es carregarà al rebut bancari).
 • Si una setmana l’infant  ha de modificar un o varis dels dies fixes, caldrà que ho comuniqui la setmana abans (via mail, telèfon o presencialment).
 • Per una bona organització, la família sempre ha d’informar a la tutora o tutor si hi ha un canvi.

ABSENTISME
 • Si un infant fixe no es queda a dinar (perquè està malalt o qualsevol altre motiu), es descomptarà 2,45€ (la part del menjar), sempre i quan s’hagi comunicat a la coordinadora de menjador abans de les 9:30h (via mail afamatagalls@gmail.com, telèfon 691436020 o presencialment al despatx de l’AFA). En cas de no avisar abans de les 9:30h es cobrarà a 6,33€.
 • Per una bona organització, la família sempre ha d’informar a la tutora o tutor si hi ha un canvi.
BEQUES MUNICIPALS O COMARCALS

L’Ajuntament notificarà a les famílies la concessió de la beca.Un cop atorgada la beca, cal posar-se en contacte amb l’AFA per tal de formalitzar l’alta.

BECA TOTAL 100%

Una beca 100% vol dir que té becat el menjador la totalitat de dies de calendari escolar. Perquè l’alta sigui efectiva al servei de menjador caldrà:

 • Comunicar a la Coordinadora de l’AFA que se li ha concedit la beca i a partir de quin dia farà ús del servei.
 • Per una bona organització, la família sempre ha d’informar a la tutora o tutor,
 • Complimentar i signar el Full d’Alta de menjador, que implica l’acceptació de la normativa.
 • Ser sòci/a de l’AFA.
 • No s’aplicarà el descompte per tercer germà i següents.
 • Absentisme: si un dia no es queda a dinar, hauran d’avisar a l’AFA abans de les 9:30h del mateix dia (via correu electrònic, telèfon o presencialment).
 • Al començament de cada curs escolar tots els infants han d’estar al corrent dels pagaments del servei de menjador per poder fer ús d’aquest servei.

BECA 50% COMPACTADA

Una beca compactada al 50% vol dir que té becat el menjador la meitat de dies de calendari escolar. Perquè l’alta sigui efectiva al servei de menjador caldrà:

 • Comunicar a la Coordinadora de l’AFA que se li ha concedit la beca i marcar en el calendari escolar els dies que es quedarà a dinar. Només es pot fer ús màxim 3 dies a la setmana.
 • Per una bona organització, la família sempre ha d’informar a la tutora o tutor.
 • Complimentar i signar el Full d’Alta de menjador, que implica l’acceptació de la normativa.
 • Ser sòci/a de l’AFA.
 • No s’aplicarà el descompte per tercer germà i següents.
 • Al començament de cada curs escolar tots els infants han d’estar al corrent dels pagaments del servei de menjador per poder fer ús d’aquest servei.
 • Absentisme: si un dia no es queda a dinar dels marcats al calendari, hauran d’avisar a l’AFA abans de les 9:30h del mateix dia (via correu electrònic, telèfon o presencialment) per poder canviar el dia i no perdre’l. 

BECA MIXTA (50% BECAT + 50% REBUT FAMÍLIA)

Una beca mixta vol dir que el 50% del menjador becat i l’altre 50% el paga la família mitjançant rebut bancari.

 • Comunicar a la Coordinadora de l’AFA que se li ha concedit la beca.
 • Per una bona organització, la família sempre ha d’informar a la tutora o tutor.
 • Complimentar i signar el Full d’Alta de menjador, que implica l’acceptació de la normativa.
 • Ser sòci/a de l’AFA.
 • No s’aplicarà el descompte per tercer germà i següents
 • Els rebuts del cost del 50% es cobrarà mitjançant domiciliació bancària, de l’1 al 5 de cada mes, a mes vençut.
 • Absentisme: Si un infant  no es queda a dinar un d’aquests dies (perquè està malalt o per qualsevol altre motiu), es cobrarà la part proporcional no becada del monitoratge, sempre i quan s’hagi comunicat a la coordinadora de menjador abans de les 9:30h avisant prèviament (via mail, telèfon o presencialment). En el cas de no avisar abans de les 9:30h, es cobrarà 3,16€.
 • Devolució de rebuts: Els alumnes becats al 50% , per poder fer ús del servei de menjador hauran d’estar al corrent dels pagaments. Els rebuts que siguin retornats tindran un recàrrec en concepte de despeses bancàries i de gestió. S’avisarà a la família i a Serveis Socials. Si al cap de 15 dies no s’ha cobert el deute l’infant serà donat de baixa del servei de menjador.
 • En cas de dificultats econòmiques es prega a les famílies que es posin en contacte amb la comissió econòmica de l’AFA per poder arribar a un acord.
 • Al començament de cada curs escolar tots els infants han d’estar al corrent dels pagaments del servei de menjador per poder fer ús d’aquest servei.
 
ESPORÀDICS
 • El preu del tiquet és de 6,96€.
 • Els punts de venda són al despatx de l’AFA amb l’import exacte, si pot ser, o bé amb targeta, de 9h a 9:30h.
 • Cal posar el nom de l’infant, el curs i la data del dia que es queda a dinar.
 • Els tiquets s’entregaran el mateix dia de l’ús del servei al tutor/a de l’infant.
 • Si un infant necessita dieta, o té una al·lèrgia o intolerància caldrà comunicar-ho a la coordinadora del menjador.
 • Amb una acumulació de tres tiquets no entregats no es podrà fer ús del servei de menjador.
 
AL·LÈRGIES, INTOLERÀNCIES I DIETES ESPECIALS
 • Qualsevol intolerància o al·lèrgia que un infant pugui tenir a un aliment determinat, s’ha de notificar per escrit mitjançant el document penjat al web de l’AFA

(www.afamatagalls.com/documents) i entregar-lo a la coordinadora de menjador. Qualsevol canvi en al·lèrgies i/o intoleràncies caldrà notificar-ho per escrit (adjuntant el document esmentat de nou amb les modificacions pertinents).

 • Els infants fixes que tinguin alguna intolerància o al·lèrgia hauran de dur 3 plats (el pla, el fondo, i el de postres) de plàstic de color per diferenciar-los dels de la resta dels infants que es pugui rentar al rentavaixelles (tot marcat amb el nom).
 • Els infants amb alguna intolerància o al·lèrgia que es quedin de forma esporàdica (amb tiquet) hauran d’avisar directament a la cuina amb un dia d’antelació per raons logístiques i per poder-los garantir un menú adequat. Si no es pot avisar amb antelació l’infant  podrà quedar-se a dinar però no es podrà garantir que mengi el mateix menú que la resta.
 • Igualment, quan un infant  necessiti una dieta especial (per recomanació mèdica), s’haurà de comunicar a l’agenda/llibreta viatgera indicant el temps de començament i de finalització.
PÍCNICS
 • Els dies que hi hagi excursió als infants  fixos del menjador se’ls prepararà un pícnic format per entrepans, fruita i aigua. Si hi ha algun infant esporàdic interessat en el servei de pícnic, caldrà que avisi 3 dies abans a la coordinadora del menjador.
 • Si un infant  fix no vol el pícnic del menjador i prefereix portar el dinar de casa, ho haurà de comunicar a la coordinadora amb 5 dies d’antelació. En aquest cas, només es cobrarà la part proporcional del monitoratge (3,88€).
FAMÍLIES I MESTRES
 • Els divendres el menjador ofereix la possibilitat que les famílies dels infants es quedin a dinar amb els seus fills/es. Caldrà comprar el tiquet directament a la coordinadora del menjador al despatx de l’AFA (5€).
 • Els mestres de l’escola poden fer ús del servei de menjador sempre que ho desitgin. El mestre que es queda a dinar haurà d’anotar-ho a la llista que hi ha a consergeria abans de les 11h. A partir de 2/4 de 2  podrà anar al menjador a buscar el seu dinar. Quan hagi acabat caldrà que dugui els estris bruts a la cuina. El pagament es farà mitjançant tiquets.
BAIXES DEL SERVEI MENJADOR
 • Sempre que hi hagi una baixa definitiva de menjador s’haurà de complimentar el Full de baixa. Aquest full s’haurà d’entregar al despatx de l’AFA, sense aquest full la baixa no es considerarà efectiva.
INFORMES
 • Les monitores s’encarregaran de redactar els informes. Aquests informes tindran la següent periodicitat:
  • P3 : Diari fins que ho cregui oportú la monitora i la coordinadora.
  • La resta d’ infants el primer trimestre i el tercer.
 • Mensualment la coordinadora de menjador també farà un informe sobre el funcionament del menjador i la cuina i la tasca de les monitores com a control intern del servei que ofereix l’AFA. D’aquesta manera, volem detectar i anticipar-nos als possibles problemes i corregir aquells aspectes que calgui.
CONSULTES O SUGGERIMENTS
 • Si necessiteu comentar qualsevol aspecte del menjador podeu deixar una nota a la bústia de l’AFA, enviar un correu electrònic a: afamatagalls@gmail.com indicant el nom del vostre fill/a i el vostè telèfon de contacte, juntament amb el motiu o parlar amb la coordinadora del menjador els horaris establerts o trucant al telèfon 691.436.020 / 938.483.226.
PAGAMENTS QUOTES DE MENJADOR

El preu del menú és 6,33 € per dia (inclou menú, equip de monitoratge i cuina). Es consideren alumnes fixes aquells que utilitzin el servei 3, 4 o 5 dies a la setmana durant tot l’any. Per tenir dret a la Quota  com a Fixe de menjador s’ha de ser soci/a de l’AFA.

ESPORÀDICS

El preu del menú esporàdic té un cost de 6.96 euros/ dia

 Es podrà fer ús esporàdic del menjador mitjançant els tiquets que es poden comprar al despatx de l’AFA, amb l’import exacte, si pot ser, o bé amb targeta de 9:00h a 9:30h. Cal que poseu el nom del nen/a i el curs que fa, i la data del dia que es queda a dinar. El tiquet ha d’arribar a la classe mitjançant l’agenda o la llibreta viatgera. El tutor/a el farà arribar a la Coordinadora de menjador. Recordeu que, per a l’ús esporàdic, també es necessari dur la bossa amb estovalles individuals i tovalló, a més de la bata de menjador si s’escau.

En el cas que algun alumne esporàdic, vulgui pícnic a les excursions haurà d’entregar el tiquet 3 dies abans de la sortida.

ALTA DE MENJADOR

Perquè una Alta de Menjador sigui efectiva caldrà:

1. Complimentar i signar el Full d’Alta al menjador, que implica l’acceptació  de la normativa.

2. Estar al dia dels pagaments.

3. Haver pagat la Quota única de soci de l’AFA

DESCOMPTES als usuaris fixes de menjador
 • Baixa per malaltia: descomptes de 2,45€ /dia a partir del primer dia. La resta del mes es pagarà per raó de manteniment del monitoratge. Sempre que s’hagi comunicat a l’AFA, si no es cobrarà tot l’import 6,33 €.

 • Beques Municipals o del Consell Comarcal; Les famílies que estan becades el 100%, podran fer ús del menjador cada dia del calendari escolar, famílies amb beca compactada, 50%, hauran de reomplir un calendari amb els dies que fan ús del servei, aquest calendari el facilitarà l’AFA .Si un alumne no es queda a dinar (perquè està malalt o qualsevol altre motiu): es podrà recuperar el dia sempre i quant  s’hagi comunicat a l’AFA.

 • Via de comunicar a l’AFA:

  –      Mail (afamatagalls@gmail.com).

  –      Telèfon: 691 436 020 (de 9:00h a 9:30h).

  –      Presencialment (al despatx de l’AFA de 9:00h a 9:30h).

 • Descompte de l’AFA: Amb tres germans o més 50% de descompte en el tercer nen i següents. Aquest descompte no és acumulable a les beques de menjador de l’Ajuntament, del Consell Comarcal, etc.

Els rebuts es cobraran mitjançant domiciliació bancària, de l’1 al 5 de cada mes, per mes passat.

Baixes al Menjador: Sempre que hi hagi una baixa definitiva de menjador s’haurà de complimentar el Full de baixa. Aquest Full s’haurà d’entregar al despatx de l’AFA. Sense aquest full  la baixa no es considerarà efectiva.

Devolució de rebuts:Per poder fer ús del servei de menjador s’ha d’estar al corrent dels pagaments.Els rebuts que siguin retornats tindran un recàrrec en concepte de despeses bancàries i de gestió. S’avisarà a la família i, si al cap de 15 dies no ha pagat, l’alumne serà donat de baixa del servei de menjador.

INFORMACIÓ I COMUNICACIONS DE MENJADOR

Per a qualsevol informació relacionada amb el menjador cal que us adreceu directament a la Sílvia, Coordinadora del menjador.

Telèfon  938483226 -691436020 o personalment al despatx de l’AFA de dilluns a divendres de 9.10h a 9.30h.

QUÈ ES NECESSITA PER QUEDAR-SE A DINAR AL MENJADOR DE L’ESCOLA COM A ESPORÀDIC?

Tots els nens i nenes, socis o no socis de l’AFA, es podran quedar a dinar al menjador de l’Escola de manera esporàdica.

 • El Tiquet d’Esporàdic  es pot adquirir de 9 a 9:30h al despatx de l’AFA.
 • S’hi haurà d’escriure el nom del nen/nena, el dia i el mes que es queda a dinar.
 • L’haurà de lliurar a la tutora de classe a través de l’Agenda o de la Llibreta viatgera. D’aquesta manera la Coordinadora podrà fer el recompte total de nens/nenes de menjador per la cuina.
 • Si el nen/nena, necessita DIETA el dia que es queda a dinar, s’haurà d’escriure al mateix tiquet i a la llibreta o agenda.
 • Qualsevol intolerància o al.lèrgia, que un nen esporàdic pugui tenir per un aliment determinat, s’ha de notificar per escrit al mateix tiquet i a l’agenda.
 • El preu del tiquet de menjador és de 6,96 euros.
 • En el cas que algun alumne vulgui pícnic a les excursions haurà d’entregar el tiquet 3 dies abans de la sortida.
 • El material que necessita per dinar:
 

P3

Llunes

P4

Estrelles

P5

Sols

1r

Ratolins

2n

Senglars

3r

Roures

4t

Avets

Gorgs

Sot

Bata amb botons amb el nom X

X

X            
Tovallola de bany mides del llitet amb unes gomes a les puntes i una manteta. Qui ho necessiti pot portar un ninot o un coixinet. Tot marcat amb el nom. X                

Individual per posar damunt la taula i tovalló per eixugar-se dins d’una bossa de roba per guardar-ho a la cistella del menjador. Tot marcat amb el nom del nen/a.

Pel alumnes de P-3 cal una goma al tovalló per poder passar-lo pel cap.

X X X X X X X X X

El servei de menjador es reserva el dret d’admissió de tots aquells alumnes que pel seu comportament alterin el bon funcionament del menjador escolar.

La Coordinadora confecciona els menús amb criteris dietètics, nutricionals i energètics. Són menús de temporada que tenen en compte l’estació de l’any i la disponibilitat de productes ecològics i frescos Km 0.

El disseny final del menú es fa en equip. S’hi sumen criteris de recepció de comandes, d’elaboració dels plats, de preparació de les postres, de disponibilitat d’olles i fogons… que aporten la cuinera, el personal de cuina i el monitoratge del menjador. Quan els menús estan elaborats es pengen a la pàgina web de l’AFA i se’n fa arribar un exemplar per escrit a tothom que ho sol·liciti.

CÓM FEM ELS MENÚS?

1. Confecció del menú –Cuinera-

2. Aportacions i canvis per part de la coordinadora, personal de cuina, monitores, AFA…

3. Anàlisi en funció dels criteris de la Generalitat i sempre tenint present la Filosofia de la Cuina-Menjador-Hort ecològic.

4. Confecció del menú de temporada (al setembre menú d’estiu. Octubre i novembre menú de tardor. Pel desembre, gener i  febrer menú d’hivern. Març, abril i maig, menú d’estiu)

5. Revisió genèrica dels menús per part de la infermera nutricionista del C.A.P. (Quan s’hi fan canvis substancials)

6. Disseny final del menú de cada mes adaptant el menú de temporada segons el calendari.

7. Edició del Menú mensual.

8. Cada quatre anys es poden enviar al Departament de Salut de la Generalitat perquè en faci la revisió.

9. Es penja el Menú mensual a la pàgina web.

Documentació

Descarrega’t els document d’alta, baixa, modificació i notificació d’intol·leràncies i/o al·lèrgies

L'AFA ETS TU!!

Per aconseguir els objectius proposats anualment i avançar cap a una millor comunicació i entesa entre totes les persones que formen part de la comunitat educativa del centre, així com una millora en l’educació pública en general, necessitem  la participació i la involucració  de totes les famílies en l’AFA.

Avís de cookies

Aquest lloc web utilitza galetes perquè tinguis la millor experiència d'usuari. Si continues navegant està donant el seu consentiment per a l'acceptació de les esmentades galetes i l'acceptació de la nostra política de cookies. Clica a l'enllaç per a més informació.

ACEPTAR
Aviso de cookies